Kurumsal İlişkiler Kurulu

Derneğimiz, mültecilerin hukuki ve sosyal sorunlarının çözüme kavuşturulması için faaliyet göstermektedir. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken mültecilerin sorunlarına etkili ve kalıcı çözüm bulunması için hükumet, bürokrasi, hukukçular, akademisyenler, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, medya ve tüm resmi kurumlarla birlikte hareket edilmektedir.

 

Bu kapsamda derneğimizin diğer kurulları farklı alanda çalışmalar yaparken Kurumsal İlişkiler Kurulu olarak, hükumet yetkilileri, Göç İdaresi Başkanlığı, bürokrasi, kamu kurumları, bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçerek derneğimiz ile bu kurum ve kuruluşlar arasında irtibatın ve iletişimin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede yapılan görüşmeler ile sahada karşılaşılan sıkıntılar yetkili mercilere iletilmeye ve kalıcı olarak çözüm bulunmaya gayret edilmektedir. Ayrıca yapılan görüşmeler ile mültecilerin sorunları ile ilgili ortak projeler hazırlanması, mültecilerin sıkıntılarının giderilmesi için hukuksal düzenlemelerin yapılması, kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilmesi ve sorunların çözülmesi açısından ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşülerek çözüm odaklı çalışmalar yapılmaktadır. 


Hit: 1936