Eğitim Kurulu

   Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Eğitim Kurulu, mültecilik hususunda toplumun bilinçlendirilmesi; ve mültecilerin eğitim-öğrenimi olmak üzere başlıca iki alanda varlık göstermektedir. Bu konularla alakalı çeşitli programlar düzenlemekte ve saha çalışmaları yapmaktadır.

    1-MÜLTECİ OKULU 

 Mültecilik ve göç üzerine alanında uzman konuklarıyla katılımcılarına bu hususlarda bilgi ve tecrübe aktarmayı amaçlayan sertifikalı temel eğitim programımız; gördüğü yoğun alaka üzerine her geçen yıl kapsamını daha da genişletmektedir. Tüm bölümlerden öğrencilerin ve ilgililerin katılımına açıktır.  

 

    2-MÜLTECİLİK  ATÖLYELERİ

 Mülteci Okulu’nda sertifika almaya hak kazananlar arasından mülakat ile seçilecek gruplara kendi alanlarında, mültecilik ve göç hususunda uzman hocalarla dersler ve bu yönde sair çalışmalar yapmayı amaçlayan projemiz; bu süreci yönlendirecek donanımlı kimseler yetiştirmeye katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

     3-MÜLTECİLİK ÜZERİNE SÖYLEŞİLER

 Her ay farklı konu ve konuşmacılarıyla mülteciliği bütün yönleriyle ortaya koymaya çalışan programlar dizisidir.

 Programlar;

Göçün yalnızca 'kitlesel nüfus hafeketliliği' mülteciliğin ise bunun 'doğal sonucu' olarak yorumlandığı, devletlerin bu sosyolojik olguya avantaj-dezavantaj çerçevesinden baktığı günümüz şartlarında meseleye insanî ve vicdanî bir pencere açmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Hit: 1994