Raporlama Kurulu

   Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Raporlama Kurulu lisans ve lisansüstü öğrencilerden, hukukçu ve akademisyenlerden oluşan ve derneğimizin her türlü raporlama faaliyetlerinden sorumlu kurulumuzdur. Ayrıca bünyesinde oluşturulan mukayeseli hukuk grubu ile temel amaç ülkemizde bulunan mültecilerin haklarını iyileştirmek için raporlar hazırlamaktır. Başta hukuki problemler olmak üzere, mültecilerin yaşadığı sosyal, kültürel ve ekonomik problemleri her türlü bilimsel ve sayısal veri ve istatistiklerden yaralanarak ortaya koyan ve bunlara çözümler sunmayı hedefleyen raporlar hazırlamaktadır.  Bu çalışma ile mukayeseli hukuk özelinde yabancılar ve uluslararası koruma hukuku çerçevesinde mevcut olan düzenlemelerin tespit edilmesi, sistemlerin işlerliği, modern bir ölçüt oluşturulması açısından muhakeme edilmesi, yerel kanunlaştırma hareketlerinde denenmiş sistemlerin tecrübeleri üzerinde gözlem yapma imkânının sağlanması gibi amaçlar hedeflenmektedir. 
   Genel anlamda ülkelerin göç mevzuatlarının tespiti ile tarihsel gelişimleri, ülkelerde bulunan göçmen sayısı, göçü organize eden birimler, yabancıların sınır dışı edilme durumları ve ülkelerin bağlı bulunduğu uluslararası sözleşmeler hakkında bilgi toplanması gibi başlıklar altında çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Hit: 1892