Vizyonumuz

  • Dini, ırkı, etnik kökeni, dahil olduğu sosyal grubu ve siyasi düşünceleri nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin hukuki ve sosyal  ihtiyaçlarını karşılamak.
  • Devletlerin vatandaşlarına sağlamakla yükümlü olduğu can, mal ve ırz güvenliğini mülteci ve sığınmacılara da tanımasını sağlamak.
  • Hem Türkiye’de hem de uluslar arası alanda mülteciler ve hakları ile ilgili sağduyu ve bilinçlendirmeyi artırmak
  • Yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak daha fazla sayıda mülteciye hızlı ve etkili yardımda bulunmak,kalıcı çözümler üretmek
  • Mülteciler hakkındaki yasa çalışmalarına katkıda bulunmak ve yol göstermek, hakların ve hukuk yollarının kullanımında öncülük etmek
  • Mültecilerle ilgili kamuoyunun desteğini sağlamak, hoşgörüsüzlüklerin önüne geçmek 
Hit: 2778