Misyonumuz

  • Mülteci ve sığınmacıların öncelikle yaşam hakkının korunması, işkence, baskı ve zulüm ortamına geri gönderilmelerinin önlenmesini sağlamak
  • Mülteci ve sığınmacıların her türlü hukuki haklarının korunması ve insan onuruna yakışır hayat sürmelerini sağlamak
  • Mülteciliğe sebep olan politikalar ve insanlık dışı muamelelerin sona ermesi için çalışmalar yürütmek
  • Mülteciler ile ilgili yasaları ve onların uygulamalarını geliştirmek, öncülük etmek ve uluslararası standartlar seviyesine getirmek
  • Mültecilerle ilgili sorunların acil ve etkili çözüme kavuşturulması için devletleri ve uluslar arası kuruluşları işbirliğine sevk etmek
  • Adaletin herkese ve her yerde gerekli olduğu bilincini yayarak mültecilere, insan hak ve hürriyetlerinin azami ölçüde uygulanmasını sağlamak 
Hit: 4267